Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 21, 2019

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Мельник В. М. ЗАМЕЧАНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ВАРВАРСКИХ КОРОЛЕВСТВ ЕВРОПЫ (V–VI ВЕКА)
Пархоменко-Куцевіл О. І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИБОРНОСТІ ПОСАД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Резнік Ю. С. ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИННОГО ДІЯННЯ» ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
Любашенко В. І. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ ФАКТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВІЙСЬКОВИМИ ДІЯМИ
Перепьолкін С. М. МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ШЛЯХ ДО ПАРАДИГМИ
Тронько О. В. ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННИМ ТРАНЗАКЦІЯМ У СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВІ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
Гуйван П. Д. ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ
Завгородній В. А. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КАТЕГОРІЇ «ЗАХОДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ» В АСПЕКТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Юринець Ю. Л. МОНІТОРИНГ ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ АСАМБЛЕЄЮ РАДИ ЄВРОПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД РАДОЮ ЄВРОПИ (1995–2012 РОКИ) ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Дев’яткіна М. С. ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ: УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ