Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 18, 2017

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
О.О. Берназюк Міжнародно-правове регулювання цифрових технологій у праві
П.Д. Гуйван Темпоральні та сутнісні ознаки правової визначеності як критерії справедливого судочинства
О.С. Данильченко Підходи китайської міжнародно-правової доктрини та законодавства КНР до проблеми співвідношення норм міжнародного і національного права
О.О. Мислива Імплементація міжнародних стандартів щодо застосування зброї у законодавство України
Л.В. Міхневич Міжнародне право за межами класичних університетів (дорадянський період)
В.М. Павліченко Процес деколонізації у ХХІ столітті
Ю.С. Палєєва, Т.А. Тодорошко Щодо теоретичного питання міжнародно-правового визнання держав у контексті сучасності
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
І.В. Ліпінська Основні тенденції зміни правового статусу біженців у законодавстві зарубіжних країн
Ю.В. Назарко Міжнародно-правові стандарти права на охорону здоров’я
Ю.Ю. Швець Судовий захист права особи на охорону здоров’я: порівняльний аналіз національної та міжнародної практики
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Ю. В. Горб Заявлення клопотання захисником про проведення експертизи на етапі досудового провадження
І.В. Короп Інформаційний тероризм
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
О.Р. Антонова Міжнародно-правові стандарти у сфері сім’ї, дитинства, материнства і батьківства
Т.В. Боднарук Гармонізація вітчизняного законодавства з правом ЄС у сфері регулювання діяльності організацій колективного управління авторськими і суміжними правами
Н.Б. Москалюк Еволюція механізму реприватизації як способу набуття прав державної власності в Україні з позиції захисту іноземних інвестицій, передбаченого нормами міжнародного приватного права
В.А. Романюк Позовна давність у цивільному праві європейських країн
О.О. Чорна Правові режими національної та іноземної валюти як об’єктатприватноправових відносин: національний та зарубіжний досвід