Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 17, 2017

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
В.О. Веклич Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні
П.Д. Гуйван Правова визначеність як складова частина принципу верховенства права
О.С. Михайлова Механізм посиленої співпраці та його еволюція в текстах установчих договорів Європейського Союзу
В.В. Яковлєв Вrexit як майбутній прецедент застосування статті 50 Договору про Європейський Союз
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
А.А. Гринчак Злочини проти людяності: практика міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії
І.М. Копотун, М. І. Жолтані Міжнародне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності
Т.Б. Ніколаєнко Порівняльний аспект дослідження законодавства зарубіжних країн щодо нормативності врегулювання кримінальної відповідальності військовослужбовців
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
В.Д. Гулкевич Кримінально-правові аспекти міжнародної системи захисту культурної спадщини під час військового конфлікту
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
А.В. Ковальов вплив міжнародних конвенцій і практики Європейського Суду з прав людини на забезпечення прав і свобод засуджених осіб в Україні та країнах Європейського Союзу
Г.А. Трунова Захист працівників від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: міжнародно-правовий аспект
МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
І.С. Бойко Арбітражна практика постійної палати третейського суду щодо міждержавних морських спорів
М.А. Крилов Особливості дипломатичного захисту членів екіпажу морського судна
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
В.М. Ісакова Порушення принципів добросовісності й автономії волі як підстава для притягнення до відповідальності за Віденською конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів»: доктринальний підхід
О.В. Розгон Колізійне регулювання встановлення походження дитини при застосуванні сурогатного материнства
К.Г. Цірат Сучасні підходи до регулювання проблеми конфлікту стандартних положень на прикладі принципів вибору права в міжнародних комерційних договорах
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
О.С. Каспрук Правові засади співробітництва між Китаєм і Асоціацією держав Південно-Східної Азії в межах реалізації проекту «Морський Шовковий шлях XXI століття»