Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 16, 2017

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
І. І. Камінський Концепція державного суверенітету в контексті застосування кіберсили
Г. В. Озернюк Міжнародні організації як суб’єкти страхових правовідносин
О. І. Репецька Вплив доктрини Монро на міжнародне право
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
Ю. І. Зайченко Положення із захисту економічної конкуренції в регіональних торговельних угодах – правовий інструмент реагування держав на транскордонний вплив антиконкурентної поведінки
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
А. Ю. Замула Міжнародна криміногенність катування: глобальний вимір
Ф. Ш. Іскендеров Чорноморська Синергія та протидія злочинності
МІЖНАРОДНЕ СІМЕЙНЕ ПРАВО
О. В. Розгон Доцільність уніфікації та гармонізації колізійних норм у міжнародному сімейному праві
ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
М. С. Небеська Особливості компетенції Європейського Союзу. Розмежування компетенції між Європейським Союзом і державами-членами