Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 12, 2016

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Н.В. Бочарова Охорона інтелектуальної власності в праві Ради Європи
Я.М. Костюченко Загальнотеоретичні підходи до міжнародно-правових форм співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами
Т.С. Хороша Міжнародні договори як засіб регулювання спадкових відносин з іноземним елементом
ТЕРИТОРІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Є.А. Самойленко Проблеми та перспективи вдосконалення міжнародно-правового режиму судноплавства на Дніпрі
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
М.І. Грабинський Основні етапи розвитку міжнародних валютних правовідносин
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
А.Р. Васко, Н.Г. Яцишин Проблеми забезпечення права людини на безпечне навколишнє природне середовище в Україні в контексті глобальної екологічної кризи
В.А. Стукаленко До питання контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини