Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 11, 2016

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
К.Ю. Валігура Значення моральних норм у цивільному законодавстві України та зарубіжних країн
Т.М. Вахонєва Вплив міжнародного права на формування та правову охорону авторських і суміжних прав в Україні
В.М. Мельник Еволюція міжнародно-правового статусу святого престолу
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Dr. Małgorzata Chackiewicz Zjawisko przemytu ginących gatunków fauny na przejściach granicznych pomiędzy polską a Ukrainą
Г.Я. Мартинишин Міжнародно-правові стандарти та кримінальна відповідальність за посягання на статеву недоторканість в зарубіжних державах
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Є.А. Васько Міжнародна цивільна служба: поняття та сутність
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
С.Р. Асірян Концепція захисту прав людини в статуті ООН
О.І. Котляр Роль конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у захисті прав біженців
С.М. Олійник Інститут реадмісії осіб у системі міжнародного права
О.М Ригіна CША: проблеми ратифікації Конвенції про права дитини 1989 р.
Л.М. Саванець Acquis communautaire з європейського споживчого права
К.О. Трихліб Динамічна інтерпретація основних прав і свобод людини в європейській конвенції з прав людини