Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 10, 2015

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Т.О. Анцупова Стан наукової розробки теоретичних та практичних проблем міжнародного процесуального права і процесуального права Ради Європи
Т.В. Жалій Міжнародні принципи територіальної цілісності та непорушності кордонів держави в контексті необхідності їхнього вивчення в правознавчих курсах ВНЗ України
М.В. Тарас Право на найвищий досяжний рівень здоров’я людей, які живуть із ВІЛ/СНІДОМ: міжнародно-правові аспекти
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
А.В. Боровик Співвідношення спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини в Україні з міжнародно-правовими стандартами
Л.В. Новікова, В.П. Кононенко Практика міжнародних судів та міжнародних організацій із протидії фінансуванню тероризму
С.И. Поляков Ф. Ф. Мартенс об экстрадиции лиц за совершение так называемых «политических преступлений» и «преступлений политического характера»
МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
И.В. Караман Современная наука международного морского права: возможности, школы и персоналии
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
М.В. Келестин Міжнародні товарні угоди щодо кави
У.В. Коберник Правова охорона географічних зазначень в Україні та в інших державах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект
Р. Рзаев Международно-правовая регламентация деятельности специализированных судов по добыче и перевозке нефти и нефтепродуктов: правореализация в Азербайджанской Республике