Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 09, 2015

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Т.Ю. КЛОЧКО Порівняльний аналіз правового регулювання додаткової охорони запатентованих лікарських засобів в Україні та Європейському Союзі
А.М. КУЧУК Забезпечення реалізації норм права (національний і міжнародний аспекти): правовий дискурс
І.В. МАНЖУЛ Досвід країн Азійсько-Тихоокеанського регіону із забезпечення енергетичної безпеки
Р.В. ЦАЛИН Огляд закордонних досліджень особливостей правового регулювання відносин права власності на відходи
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
Н.В. ЛЕВЧУК Права людини в умовах гносеологічного й ціннісного релятивізму та роль міжнародної спільноти в їх становленні (за матеріалами праць Г. Кельзена)
С.М. МИГАЛЬ Законодавчі ініціативи ЄС щодо обмеження права на страйк свободою руху товарів
Д.С. ПАХОМОВ Нормативний зміст права на свободу мирних зібрань у міжнародних документах щодо захисту прав людини
Н.В. ЧЕНШОВА Проблематика вдосконалення законодавства України у сфері регулювання статусу біженця та його гармонізації з правом Європейського Союзу
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
І.М. ГОРОДИСЬКИЙ До питання ієрархії джерел міжнародного права у світлі ст. 38(1) Статуту Міжнародного Суду ООН
А.А. КАДАЦЬКА Міжнародно-правове регулювання відносин між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку
Yu.V. CHAYKOVSKYY New measures to combating illegal migration in the European Union
Ю.В. ЩЁКИН Применение доктрины подразумеваемой компетенции в практике Постоянной палаты международного правосудия
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
Г.Є. ПРУСЕНКО Повноваження арбітражного складу застосовувати забезпечувальні заходи
МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО
М.В. БЕК Багатосторонні міжнародні договори у сфері діяльності з дистанційного зондування землі з космосу