Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 08, 2015

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
М.І. БАЖЕНОВ Міжнародне нормативно-правове регулювання права інформації в системі захисту прав інтелектуальної власності та його вплив на національне законодавство України
С.И. ПОЛЯКОВ Вклад Ф. Ф. Мартенса в становление отечественной историографии истории международного права
О.Ю. САФОНОВА Відповідність освіти суддів міжнародним стандартам
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
О.М. КРАЇНСЬКИЙ, В.М. ЛИСИК Міждержавне співробітництво з питань захисту прав людини на близькому сході та в південно-східній Азії
В.Л. ПРИСТУПЛЮК Процесуальні й колізійно-правові аспекти захисту прав споживачів у праві Європейського Союзу
А.В. СТАЦЕНКО «Правило Міранди» як елемент міжнародного права прав людини: український досвід
В.В. ЧАЙКОВСЬКА Спеціалізовані напрями модернізації зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Н.M. БАКАЯНОВА Фінансування органів адвокатського самоврядування у світлі українського та міжнародного досвіду
В.Л. КАЧУРИНЕР Принципы экологической политики Европейского Союза в сфере производства
Д.Г. МУЛЯВКА, О.Д. ОЛІЙНИК Повноваження фіскальних органів України та держав-членів Європейського Союзу
Є.А. САМОЙЛЕНКО Правовий механізм здійснення Європейським центральним банком пруденційного нагляду за фінансово-кредитними установами в Європейському Союзі
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
О.В. БУДЗ, А.В. КАЗАНСЬКА, А.О. КОРИНЕВИЧ Сучасне міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з піратством
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
А.А. БІЛА-КИСЕЛЬОВА Використання рішень Європейського суду з прав людини під час розгляду справ про захист честі, гідності та ділової репутації
Л.В. ЄМЧУК Право на повагу до приватного та сімейного життя в практиці Європейського суду з прав людини
В.П. КЕДИК Умови притягнення до кримінальної відповідальності за універсальним принципом
І.В. ЛАГУТІНА Міжнародно-правове регулювання діяльності приватних агентств зайнятості
Н.Б. МОСКАЛЮК Дії ex officio в міжнародному регулюванні спеціальних вимог щодо заходів на кордоні в процесі захисту прав інтелектуальної власності