Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах международного права, 07, 2015

Титульная страница
Содержание
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
О.В. ЗАДОРОЖНІЙ Порушення принципу суверенної рівності держав в агресивній війні Росії проти України
В.В. ЧАЙКОВСЬКА Міжнародні економічні договори як джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
С.Д. БІЛОЦЬКИЙ, В.В. БУБЛІЧЕНКО Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті
М.Ю. БОНДАР Міжнародні стандарти конституційних референдумів
S.S. MARTJANOV Ukraine’s economic activity in the conditions of european integration process
І.В. ЗУБАР Інституційні засади функціонування регіональних підсистем сучасного міжнародного права
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
Г.І. ЧАНИШЕВА Міжнародні стандарти охорони материнства й законодавство України
Ю.С. ПАЛЄЄВА Спеціалізовані омбудсмени в зарубіжних країнах: досвід для України
О.О. ЗМІЄНКО Історично-правовий аналіз захисту прав людини категорії «негромадянин» та оцінка юридичного феномена цього поняття на прикладі пострадянських Латвії та Естонії
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В.П. КОНОНЕНКО Декларативность прецедентной практики Международного суда ООН
Н.В. ШЕЛЕВЕР Проблемні питання виконання рішень європейського суду з прав людини на території України
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
О.Г. КРИКУШЕНКО Міжнародний досвід виконання кримінальних покарань: проблеми вивчення та використання
К.М. ГАЙДЕЙ Співвідношення категорій міжнародного права: універсальна кримінальна юрисдикція, злочини jus cogens та зобов’язання erga omnes
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
І.А. ДІКОВСЬКА Форма угод про вибір застосовуваного до договору права
Г.Є. ПРУСЕНКО Антипозовні забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі
МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
М.В. ГОЛІКОВА Міжнародно-правове регулювання використання «зручного» прапора: проблеми й перспективи